Affärsjuridik

Vi lämnar rådgivning och biträder huvudsakligen små och medelstora familjeägda och ägarledda företag i de flesta tänkbara affärsjuridiska uppdrag. Det gäller exempelvis företagsöverlåtelser, samarbetsavtal, aktieägaravtal, handelsbolagsavtal, avtal om enkla bolag, bolagsrätt, avtal om handelsagentur och återförsäljning, köprättsliga avtal, generationsskiften och lokalhyresfrågor.

Vi biträder även i de flesta typer av kommersiella tvister. Eftersom vi själva är småföretagare, har vi lätt att förstå och sätta oss in i de mindre och medelstora företagens speciella problem.

Vi har ett brett kontaktnät med skatterådgivare, revisorer och besiktningsmän som vi vid behov anlitar i våra affärsjuridiska uppdrag.

Kontakta oss gärna på Tel: 08 - 679 59 30, Fax: 08 - 679 59 30 eller E-post: advokat@lorenius.se
Du kan också använda formuläret så kontaktar vi dig.

Name / Company krävs.
Phone / E-mail krävs.