Arbetsrätt

Frågor kring arbetsrätt omfattar i huvudsak förhållanden mellan den anställde och arbetsgivaren respektive mellan facket och arbetsgivaren eller dennes organisation. Vi biträder såväl arbetsgivare som anställda i olika arbetsrättsliga frågor. Det kan röra frågor som uppsägning och avskedande men också frågor om omplacering, utebliven lön, arbetstidsregleringar, diskriminering m.m.

Många gånger biträder inte den fackliga organisationen den anställde i dessa frågor. Då kan det vara nödvändigt att anlita advokat, som då inte har andra lojaliteter än den mot sin klient. Motsvarande kan gälla för en arbetsgivare om arbetsgivaren inte får stöd av sin organisation.

Kontakta oss gärna på Tel: 08 - 679 59 30, Fax: 08 - 679 59 30 eller E-post: advokat@lorenius.se
Du kan också använda formuläret så kontaktar vi dig.

Name / Company krävs.
Phone / E-mail krävs.