Bostadsrätt

Advokatfirman Lorenius & Partners lämnar rådgivning och biträder i alla typer av frågor gällande bostadsrätt. Vi har ett stort antal bostadsrättsföreningar bland våra klienter som vi löpande biträder i de flesta tänkbara bostadsrättsliga ärenden och tvister, exempelvis i frågor om förvaltning, pantsättning, stadgar, medlemskap och andra föreningsrättsliga frågor.

Vi biträder med uppsägningar av medlemmar och lokalhyresgäster och vid bostadsrättsrelaterade tvister. Vi åtar oss också uppdrag som särskild granskare enligt lagen om ekonomiska föreningar. Vi biträder även privatpersoner i bl a tvister om överlåtelse av bostadsrätt.

Kontakta oss gärna på Tel: 08 - 679 59 30, Fax: 08 - 679 59 30 eller E-post: advokat@lorenius.se
Du kan också använda formuläret så kontaktar vi dig.

Name / Company krävs.
Phone / E-mail krävs.