Brottmål

Advokatfirman Lorenius & Partners har lång och omfattande erfarenhet av brottmål. Vi åtar oss uppdrag som offentlig försvarare och målsägandebiträde i alla typer av brott­mål. Vi åtar oss också uppdrag som privat försvarare. Det är domstolen som förordnar offentlig försvarare och målsägandebiträde. Enligt huvudregeln svarar staten för kostna­derna för den offentliga försvararen och målsägandebiträdet.

OFFENTLIG OCH PRIVAT FÖRSVARARE - FÖRSVARSADVOKAT

Om du blir misstänkt för ett brott kan du få en offentlig försvarare. Vid allvarliga brott har du alltid rätt till en offentlig försvarare. Om det är fråga om mindre allvarlig brotts­lighet, t ex vid trafikmål, får man vanligtvis inte en offentlig försvarare. I sådana fall finns det inget som hindrar att man anlitar en advokat som privat försvarare.
Om du blir kallad eller hämtad av polis till förhör som misstänkt för ett brott, har du rätt att ha en advokat närvarande. Du har i princip rätt att själv välja vem som skall vara din offentlige försvarare.

MÅLSÄGANDEBITRÄDE

Ett brottsoffer har i vissa fall rätt till ett eget biträde, ett målsägandebiträde. Målsägan­debiträdets huvudsakliga uppgifter är att lämna stöd och hjälp till brottsoffret. Målsä­gandebiträdet skall också hjälpa brottsoffret med yrkanden om skadestånd. Vi hjälper till med att beräkna skadestånd och yrka detta i domstolen. Vi håller oss à jour med praxis och nivåer på högsta möjliga skadestånd.

Kontakta oss gärna på Tel: 08 - 679 59 30, Fax: 08 - 679 59 30 eller E-post: advokat@lorenius.se
Du kan också använda formuläret så kontaktar vi dig.

Name / Company krävs.
Phone / E-mail krävs.