Familjerätt

Advokatfirman Lorenius & Partners har lång och omfattande erfarenhet av alla typer av frågor inom familjerätt, såväl nationella som internationella. Vi biträder klienter i alla hithörande frågor, såsom vid bodelning vid skilsmässa eller i vårdnadstvist. Vi åtar oss också uppdrag som bodelningsförrättare.

BODELNING M M

Bodelning är ofta komplicerat och kan röra betydande värden, exempelvis när fastighet eller bostadsrätt skall delas. Vi biträder klienter i frågor rörande bodelning vid skilsmässa eller när ett samboförhållande upphör. Vi biträder även med upprättande av de avtal som förekommer inom området, exempelvis bodelningsavtal, även vid bodelning under äktenskapet, äktenskapsförord och samboavtal.

VÅRDNAD, UMGÄNGE M M

En separation kan aktualisera frågor om sådant som vårdnad om barn och barns boende, om exempelvis ensam vårdnad eller delad vårdnad skall gälla för framtiden. Vi biträder klienter i frågor rörande föräldrar och barn, såsom i vårdnadstvist och i frågor om umgänge, boende och underhåll.

Kontakta oss gärna på Tel: 08 - 679 59 30, Fax: 08 - 679 59 30 eller E-post: advokat@lorenius.se
Du kan också använda formuläret så kontaktar vi dig.

Name / Company krävs.
Phone / E-mail krävs.