Fastighetsrätt

Advokatfirman Lorenius & Partners åtar sig de flesta typer av fastighetsrelaterade uppdrag, exempelvis köp och försäljning av hyresfastigheter och villafastigheter, samäganderättsfrågor, frågor om servitut, gemensamhets­anläggningar och andra samfälligheter, fastighetsbildning samt nyttjanderättsfrågor. Vi biträder i alla slag av tvister om fastigheter, såsom tvister om köp av fastighet, s k dolda fel, entreprenadtvister, servituts- och nyttjanderättstvister och tvister om fastighetsbildning. Vi åtar oss även uppdrag som god man enligt samäganderättslagen.

Vi har ett brett kontaktnät med skatterådgivare, revisorer och besiktningsmän som vi vid behov anlitar i våra fastighetsrättsliga uppdrag.

Inom fastighetsrätten återfinns våra klienter bland fastighetsbolag, förvaltningsbolag, bostadsrättsföreningar, fastighetsmäklare och privatpersoner.  

Kontakta oss gärna på Tel: 08 - 679 59 30, Fax: 08 - 679 59 30 eller E-post: advokat@lorenius.se
Du kan också använda formuläret så kontaktar vi dig.

Name / Company krävs.
Phone / E-mail krävs.