Försäkringsrätt

Advokatfirman Lorenius & Partners biträder såväl privatpersoner som företag i tvister för att få ut försäkringsersättning. Rätt till försäkringsersättning kan uppkomma i en mängd olika situationer. En viktig försäkring är ansvarsförsäkringen om man som företag eller privatperson orsakat någon annan en skada. Andra sammanhang där rätten till försäkringsersättning är viktigt är vid inbrott, skador på fastigheter, miljöskador m.m.

Ett område som är viktigt för privatpersoner är rätten till trafikskadeersättning vid trafikskador. Där ersätter i allmänhet försäkringsbolagen den trafikskadade genom att betala ombudskostnaderna. Överhuvudtaget behöver man många gånger tillgång till ett eget ombud vid frågor om utfående av försäkringsersättning. Vi hjälper till i sådana frågor.

Kontakta oss gärna på Tel: 08 - 679 59 30, Fax: 08 - 679 59 30 eller E-post: advokat@lorenius.se
Du kan också använda formuläret så kontaktar vi dig.

Name / Company krävs.
Phone / E-mail krävs.