Skadeståndsrätt

Advokatfirman biträder i skadeståndsrättsliga frågor, såväl för den som kräver skadestånd som den som kan bli skyldig att utge skadestånd. Skadeståndsfrågor kan uppstå såväl för företag som för privatpersoner.

För företag är skadeståndskravet ofta ett utflöde av ett kommer­siellt förhållande. Det kan röra skadestånd p g a leveranser som blivit fel eller försenade, avtal som inte hållits, olyckor som inträffat, miljöskador efter olika markarbeten m.m.

För privatpersoner kan skadeståndsfrågor uppstå vid köp och försäljning av t ex fastigheter, skador man orsakat i andra sammanghang m.m.

En viktig fråga för om skadestånd ska kunna krävas är om vårdslöshet förekommit som orsak till skadan. Skadeståndsfrågor kan uppkomma i en mängd olika sammanhang att det är svårt att ange alla områden och alla frågeställningar där skadestånd kan uppstå. Vi biträder emellertid i de flesta skadeståndsfrågor. Det gäller även beräkning av skadeståndets storlek.

Kontakta oss gärna på Tel: 08 - 679 59 30, Fax: 08 - 679 59 30 eller E-post: advokat@lorenius.se
Du kan också använda formuläret så kontaktar vi dig.

Name / Company krävs.
Phone / E-mail krävs.